Υπουργική Απόφαση για τη "Μη υπαγωγή του επαγγέλματος του ξεναγού στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3844/2010 (ΥΕΚ Α' 63)

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση για τη "Μη υπαγωγή του επαγγέλματος του ξεναγού στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3844/2010 (ΥΕΚ Α' 63)", εδώ