Ωράρια Λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων

Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, έως τις 31 Οκτωβρίου.2016

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c20cd43da5&view=att&th=15503612bbba9011&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c20cd43da5&view=att&th=15503612bbba9011&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw