Εκπαίδευση του Ξεναγού στην Ελλάδα

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα παρακάτω:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΗΛ +302103736005 +302103736134

E-mail: ekpe@mintour.gr