Νόμος 3105/2003, άρθρο 36, παρ. 4 - Ασφάλιση ξεναγών στο Ι.Κ.Α. με απευθείας υπαγωγή

Ν. 3105/2003, ΑΡΘ.36, ΠΑΡ.4

ΦΕΚ 29/Α/10.02.03

 

"Δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (δηλαδή από 10/04/03) η αρμοδιότητα του Ε.Ο.Τ., η οποία είχε μεταβιβαστεί στις Σ.Τ.Ε. και αφορά την είσπραξη και απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισφορών των ξεναγών, όπως και κάθε άλλη υποχρέωση, με το συγκεκριμένο θέμα, μεταφέρεται στο Ι.Κ.Α."

ΠΟΞΕΝ Ν. 3105/2003, ΑΡΘ.36, ΠΑΡ.4

Νόμος 710/1977 (με τροποποιήσεις)-Περί Ξεναγών

Νόμος 710/1977 (με τροποποιήσεις)-Περί Ξεναγών

Περισσότερα...

Νόμος 1264/1982 - Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Νόμος 1264/1982 - Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Περισσότερα...