Συνάντηση του ΔΣ Ξεναγών Κρήτης με τον υπευθυνο τουρισμου ΠΑΣΟΚ

Με τον υπευθυνο Τουρισμου του ΠΑΣΟΚ  κ.Μ.Μποκέα συναντηθημε το ΔΣ του Σωματειου επαγγελματιων Ξεναγων Κρητης και Θηρας για να τον ενημερωσουν για θεματα που αφορουν τον κλαδο των Ξεναγωνbokeas

  Με την τροποποίηση του Νόμου περί Ξεναγών (Ν.710/1977) που έγινε το Νοέμβριο του 2012 (Ν.4093/2012 ΙΔ1) το επάγγελμα απορρυθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την προηγούμενη ηγεσία του Υπ. Τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα:

1) Με την θεσμοθέτηση των δίμηνων σεμιναρίων κατάρτισης για ξεναγούς το επάγγελμα έκλεισε και πρόσβαση σε αυτό έχουν πια μόνο πτυχιούχοι συγκεκριμένων τμημάτων, οι οποίοι έχουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας σχεδόν αποκλειστικά για την αγγλική γλώσσα και δεν εξετάζονται καν στην καλή χρήση της ξένης γλώσσας που δηλώνουν ότι μιλούν. Παράλληλα δεν λειτουργούν εδώ και 5 χρόνια οι Σχολές Ξεναγών, με αποτέλεσμα να μην έχουν πια πρόσβαση στο επάγγελμα πολύγλωσσα άτομα, Έλληνες και αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι, που να μην είναι μόνο πτυχιούχοι Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Κατ’ επέκταση δεν υπάρχει επαγγελματική εκπαίδευση για τους ξεναγούς σε μια χώρα που επενδύει στον τουρισμό και δημιουργείται στρέβλωση της αγοράς. Οι Σχολές Ξεναγών θα πρέπει να λειτουργούν ανελλιπώς, όπως εδώ και δεκαετίες δηλ. ως μεταδευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές, ανοιχτές στους πάντες, για την εύρυθμη λειτουργία και κάλυψη των αναγκών της τουριστικής αγοράς. Οι σπουδαστές τους θα πρέπει να συμμετέχουν στα έξοδα των εκπαιδευτικών εκδρομών, αντί το κράτος να τα παρέχει όλα δωρεάν.

 2) Η έλλειψη ξεναγών σε σπάνιες ξένες γλώσσες με τροποποίηση άλλου άρθρου του νόμου 710/77 περί ξεναγών – και με παγκόσμια πρωτοτυπία της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού - τα προηγούμενα χρόνια καλύπτονταν δυστυχώς με κατ’ εξαίρεσιν άδειες που δίνονταν σε άτομα, τα οποία δεν πιστοποιούσαν καμία γνώση ελληνικού πολιτισμού και συχνά δεν προέρχονταν καν από χώρες της Ε.Ε., με αποτέλεσμα να παραποιείται συχνά από ανειδίκευτα άτομα η ιστορία και τα μνημεία της χώρας μας, αντί να γίνεται μετάφραση της ξενάγησης - όπως είναι η διεθνής πρακτική - ή να δίνεται η ευκαιρία σε επαγγελματίες ξεναγούς, αλλά και σε σπουδαστές των Σχολών Ξεναγών να εξετάζονται και να πιστοποιούνται σε γλώσσες που χρειάζεται η τουριστική αγορά. 3) Με άλλη πρωτοφανή τροποποίηση του νόμου, η παράνομη ξενάγηση δεν αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα και επιφέρει μόνο διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες όμως για να επιβληθούν απαιτείται η διαπίστωση και βεβαίωση του αδικήματος. Καθώς δεν ορίζεται ποιος θα πραγματοποιεί την βεβαίωση της παράβασης, ουδέποτε επιβλήθηκε το προβλεπόμενο από το Νόμο πρόστιμο, με αποτέλεσμα οι παράνομες ξεναγήσεις να αποτελούν μάστιγα με ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο για την οικονομία (φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή) όσο και για την εικόνα της χώρας μας και την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των εθνικών μας θεμάτων. Επιπλέον, φέτος συγκεκριμένοι τουριστικοί πράκτορες και υπάλληλοι του Υπουργείου, ερμηνεύουν εσφαλμένα τις Υ.Α. 543606/1980 και 13/514584/1981, οι οποίες φυσικά και δεν υπερισχύουν του Ν. 710/77 περί ξεναγών και πραγματοποιούν με την ανοχή των τοπικών Π.Υ.Τ. (ΕΟΤ) παρανόμως εκδρομές με τουρίστες σε αξιοθέατα της χώρας μας, με αλλοδαπούς συνήθως συνοδούς, χωρίς την ξενάγηση από επαγγελματία ξεναγό, όπως ορίζει ο Νόμος. Για το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα που πρόεκυψε, είναι απαραίτητο να καταργηθούν άμεσα οι δύο παραπάνω Υ.Α., να επιβάλλεται επιτέλους από το κράτος το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο στους παρανομούντες, να επανέλθει το ποινικό αδίκημα ως είχε και να βγει από το Υπουργείο Τουρισμού σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας. 4) Σε σχέση με τους προσωρινούς παρόχους (αλλοδαπούς ξεναγούς χωρών της Ε.Ε. που – σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία – είναι όσοι ζουν στη χώρα τους και ασκούν προσωρινά και μόνον περιστασιακά το επάγγελμα στην Ελλάδα). Δυστυχώς διαπιστώσαμε από έρευνές μας ότι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού δεν ζητούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα προέλευσης τους (φορολογικά, ασφαλιστικά έγγραφα), με αποτέλεσμα όλοι σχεδόν οι αλλοδαποί πάροχοι-ξεναγοί να είναι συνήθως παρανόμως εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και να μην εφαρμόζεται σωστά η ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36, η οποία προβλέπει διαδικασία εξέτασης των υποθέσεων αυτών από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ, Υπ. Παιδείας) και συνήθως ανάγκη αντιστάθμισης και απόδειξης των απαραίτητων γνώσεων για την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας για όσους είναι εγκατεστημένοι στη Ελλάδα – ως χώρα υποδοχής - αντί για έκδοση εξπρές βεβαιώσεων «προσωρινών παρόχων-αλλοδαπών ξεναγών» από το Υπουργείο Τουρισμού. Στα τέσσερα αυτά σημεία συμπυκνώνεται η ουσία των προβλημάτων του κλάδου των ξεναγών και έχουμε ενημερώσει και κατ’ ιδίαν προφορικά και εγγράφως την καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργό Τουρισμού, κ. Έλενα Κουντουρά, η οποία και κατανόησε την ανάγκη αλλαγών στην νομοθεσία περί ξεναγών.

O κ.Μποκέας δεσμεύθηκε οτι θα μελετήσει τα παραπάνω θέματα και θα εκδοθεί Δελτίο τύπου