Άγρα πελατών και κατευθυνόμενες αγορές

Άγρα πελατών και κατευθυνόμενες αγορές

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τ/331/2003 (ΦΕΚ 24/Β/2003)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 2636/1998 και την Υπ. Απόφαση Προεδρίας της Κυβερνήσεως, παρ. 7,543606/331/1980:

'Όποιος παροτρύνει και παρενοχλεί πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να αποκρούσει ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, υπηρεσίες εστίασης, αναψυχής ή τουριστικού καταλύματος, προϊόντα εμπορικού καταστήματος, τιμωρείται με την διάταξη του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Με την ίδια διάταξη τιμωρείται και όποιος χωρίς άδεια ασκήσεως του οικείου επαγγέλματος συναλλάσσεται με πρόσωπο ή με ομάδα προσώπων ή διαπραγματεύεται ή μεσολαβεί, με σκοπό να κατευθύνει πελατεία σε υπηρεσίες ή καταστήματα της προηγούμενης παραγράφου.

Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις στους παραβάτες των προηγούμενων εδαφίων επιβάλλεται με απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., πρόστιμο από 880 έως 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση, ανάλογα με την βαρύτητα αυτής. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίμου υπερδιπλασιάζεται και μπορεί να φτάσει έως και 10.000 ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γεν. Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., τα πρόστιμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται.

 

Με τις ανωτέρω διατάξεις ο νομοθέτης επιχειρεί να περιορίσει ένα φαινόμενο που ταλαιπωρεί τους τουρίστες, διαστρεβλώνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και υποβαθμίζει την εικόνα της χώρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το αδίκημα αυτό διαπράττεται με τρόπο που είναι εύκολα αντιληπτός στον καθένα: σε αεροδρόμια, λιμάνια, οδικούς ή σιδηροδρομικούς σταθμούς ή ακόμα και μέσα σε μέσα μεταφοράς, επιτήδειοι πλησιάζουν τους τουρίστες και με πιεστικό τρόπο τους προτρέπουν να προτιμήσουν συγκεκριμένες τουριστικές υπηρεσίες, συγκεκριμένης επιχείρησης. Ο τουρίστας που ακολουθεί μια τέτοια προτροπή, κινδυνεύει να καταλήξει θύμα κακών υπηρεσιών ή και αισχροκέρδειας, αφού η άγρα ασκείται από άτομα, που συνήθως αμείβονται για τις υπηρεσίες τους και την αμοιβή αυτήν την καταβάλλει σε τελευταία ανάλυση ο τουρίστας.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που ο τουρίστας δεν αντιλαμβάνεται ότι εύκολα καθίσταται θύμα άγρας κι αυτό συνήθως συμβαίνει με τις κατευθυνόμενες αγορές ( shopping ) και την κατευθυνόμενη εστίαση και αναψυχή. Στις περιπτώσεις αυτές ο τουρίστας που μετέχει σε κρουαζιέρα, περιηγητικό γύρο ή γύρο πόλεων με πούλμαν αναγκάζεται με έμμεσο τρόπο να κάνει τις αγορές του σε συγκεκριμένο κατάστημα ή να γευματίσει σε συγκεκριμένο εστιατόριο, απλούστατα γιατί εκεί-και μόνον εκεί- τον οδηγεί το πούλμαν. Δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές, τα ευνοούμενα καταστήματα καταβάλλουν υψηλές προμήθειες σε πρόσωπα εμπλεκόμενα με την διακίνηση των τουριστών, αυτός που τελικά πληρώνει τις προμήθειες είναι ο τουρίστας, χωρίς φυσικά να έχει πάντοτε εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα, ανάλογη της τιμής.