Ζητούμε άμεση απόσυρση των επίμαχων διατάξεων του νομοσχεδίου

Ζητούμε άμεση απόσυρση των επίμαχων διατάξεων του νομοσχεδίου

«Ο νέος νόμος απαξιώνει την εκπαίδευση των ξεναγών στην Ελλάδα και ανοίγει τον ασκό του Αιόλου όσον αφορά στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομίας»

Ζητούμε άμεση απόσυρση των επίμαχων διατάξεων του νομοσχεδίου.

Διαβάστε την διαμαρτυρία