ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΞΕΝΑΓΩΝ