ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΕΝΑΓΩΝ

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα στην εκπαίδευση και πιστοποιήση των ξεναγών.

Ο πολύπαθος τα τελευταία χρόνια κλάδος των επαγγελματιών ξεναγών της Ελλάδας αιφνιδιάστηκε για άλλη μια φορά χθες με την εμφάνιση της εκπρόσθεσμης κατάθεσης τροπολογιών...

Ο πολύπαθος τα τελευταία χρόνια κλάδος των επαγγελματιών ξεναγών της Ελλάδας αιφνιδιάστηκε για άλλη μια φορά χθες με την εμφάνιση της εκπρόσθεσμης κατάθεσης τροπολογιών για το επάγγελμα των ξεναγών στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και στο σχέδιο νόμου με θέμα "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφορίων για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού" στον σύνδεσμο εδώ (και σε επισύναψη):

Η Πρόεδρος Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σωματείων Ξεναγών, Έφη Καλαμπουκίδου δηλώνει σχετικά με το νέο πρόβλημα που προέκυψε: "Εδώ και 6 σχεδόν χρόνια οι Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού δεν λειτουργούν καθόλου με υπαιτιότητα όλων των πρόσφατων κυβερνήσεων, νυν και πρώην. Επανειλειμμένα έχουμε ζητήσει την διαρκή λειτουργία τους από το κράτος και εμείς και οι όμηροι υποψήφιοι σπουδαστές που αναμένουν εδώ και 4 χρόνια να φοιτήσουν και να πιστοποιηθούν ως ξεναγοί της Ελλάδας. Αντ' αυτού το ελληνικό κράτος έχει από το 2011 "κλείσει" το επάγγελμα του ξεναγού επιτρέποντας μόνον σε αποφοίτους πτυχιούχους ΑΕΙ συγκεκριμένων σχολών και έναντι αδράς αμοιβής να παρακολουθούν τα ταχύρρυθμα σεμινάρια "κατάρτισης" για να γίνουν πιστοποιημένοι ξεναγοί στη χώρα μας. Τα σεμινάρια αυτά έχουν αποδειχθεί κατά γενική ομολογία καθηγητών και σπουδαστών ανεπαρκή και δεν συγκρίνονται σε καμία περίπτωση με την πλήρη επαγγελματική εκπαίδευση του ξεναγού σε θεωρία και πρακτική άσκηση ανά την Ελλάδα από τις Σχολές Ξεναγών.

Ζητάμε από το 2011 που ψηφίστηκε ο μνημονιακός νόμος να καταργηθούν τα ταχύρρυθμα δίμηνα σεμινάρια επί πληρωμή και να ξανανοίξουν οι κρατικές Σχολές Ξεναγών. Συμφωνήσαμε πράγματι και εγγράφως ως Ομοσπονδία με το Υπουργείου Τουρισμού να μπορούν στις Σχολές Ξεναγών - όταν και εφόσον επαναλειτουργήσουν - να έχουν το δικαιώμα να εισάγονται για να φοιτούν και υπήκοοι τρίτων χωρών, εκτός Ε.Ε., παρόλο που τονίζω πως δεν το επιβάλλει καμία ευρωπαϊκή Οδηγία στις χώρες-μέλη. Έτσι θα μπορούν και άτομα που μιλούν ξένες γλώσσες εκτός αυτών της Ε.Ε. να σπουδάσουν σωστά, να εξεταστούν στην ελληνική γλώσσα και να γίνουν πιστοποιημένοι ξεναγοί της Ελλάδας.
Όμως αντί να τακτοποιηθούν με νομοθετικές ρυθμίσεις τα φλέγοντα προβλήματα του κλάδου, που είναι η σωστή εκπαίδευση και πιστοποίηση του ξεναγού, η εξέταση σπουδαστών και ξεναγών σε όλες τις ξένες γλώσσες, ο έλεγχος και η επιβολή των ήδη θεσμοθετημένων προστίμων σε παράνομους που ξεναγούν, διοργανώνουν και πωλούν εκδρομές στο διαδίκτυο και μέσω εταιριών του εξωτερικού και εσωτερικού, ξαφνικά βλέπουμε να εμφανίζονται σε άσχετο νομοσχέδιο τροπολογίες που ούτε επείγουσες ήταν για να κατατεθούν τλωρα από το Υπουργίο Τουρισμού, ούτε και συμφωνούμε να ψηφιστούν. Άρα κάποια άλλα συμφέροντα εξυπηρετούν.

Φαίνεται ότι το Υπουργείο συνεχίζει να αγνοεί τα πραγματικά προβλήματα της τουριστικής αγοράς και του κλάδου και αυτή τη φορά με την προτεινόμενη τροπολογία υπ' αρ. 2, ανοίγει κι άλλο την κερκόπορτα σε υπηκόους τρίτων χωρών απόφοιτους ΑΕΙ που οι σπουδές τους δεν θαχουν βέβαια καμία σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό και ιστορία, αρχαιολογία, ιστορία τέχνης, αλλά ούτε και με τα 26 μαθήματα που διδάσκονται στις Σχολές Ξεναγών. Θέλει το Υπουργείο να μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι αυτοί τα ταχύρρυθμα με διάρκεια έως δύο μήνες και επί πληρωμή σεμινάρια. Δηλαδή αύριο μπορεί να αποφασιστεί από τον αρμόδιο Υπουργό ότι τα ταχύρρυθμα θα έχουν διάρκεια μόνο μιας εβδομάδας και να είναι ήδη νομοθετημένο με αυτή την τροπολογία! Όχι πως οι υπήκοοι απόφοιτοι ΑΕΙ από την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Ε.Ε. έχουν καμία σχέση με το πλήρες πρόγραμμα σπουδών των επαγγελματικών Σχολών Ξεναγών, αλλά αν η νέα τροπολογία ψηφιστεί, τότε διευρύνεται κι άλλο η ... ασχετοσύνη των μελλοντικών ξεναγών της χώρας μας με το αντικείμενο εργασίας τους!

Διευκρινίζω ότι η ΠΟΞΕΝ και τα Σωματεία-μέλη της δεν συμφωνούν καταρχήν με την διατήρηση των ταχύρρυθμων δίμηνων σεμιναρίων για ξεναγούς, ούτε για Έλληνες, ούτε για πολίτες της Ε.Ε., πόσο μάλλον για πολίτες τρίτων χωρών. Η θέση μας είναι: Ας φοιτήσουν όλοι στις Σχολές Ξεναγών, να εκπαιδευτούν σωστά, να εξεταστούν στις γνώσεις, τις δεξιότητες και στις ξένες γλώσσες και ας γίνουν πιστοποιημένοι ξεναγοί όπως αρμόζει σε μια χώρα με τέτοιον πλούτο πολιτισμού, ιστορίας και φυσικού κάλλους, που θέλει να προσφέρει υψηλού επιπέδου τουριστικού υπηρεσίες.

Ζητούμε να αποσυρθούν όλες οι τροπολογίες σχετικές με ξεναγούς από αυτό το νομοσχέδιο, μέχρι να κατατεθεί το κατεξοχήν νομοσχέδιο Τουρισμού με τις ρυθμίσεις που ζητάμε και με συνολικά την λύση όλων των προβλημάτων του κλάδου και της τουριστικής αγοράς το συντομότερο δυνατόν".