Μείωση εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 1,10%

Μείωση εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 1,10%Το ΙΚΑ ανακοίνωσε με την εγκύκλιό του αρ. 71, στις 21 / 11 /2012 ότι η εργοδοτική εισφορά μειώνεται κατά 1,10%.

Με πρόσφατη εγκύκλιό του το ΙΚΑ ανακοίνωσε την μείωση της εργοδοτικής εισφοράς κατά 1,10%, Αυτό σημαίνει ότι για τους εργαζόμενους ξεναγούς η εργοδοτική εισφορά γίνεται στο εξής 27,46%.

Η μείωση αυτή αφορά κυρίως στα τουριστικά πρακτορεία, ναυτιλιακές εταιρείες και κάθε άλλον εργοδότη ξεναγών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αλλά τους ίδιους τους ξεναγούς στις περιπτώσεις που εκδίδουν αποδείξεις Τύπου Β, με παρακράτηση τηςς εργοδοτικής εισφοράς.
Ισχύει για αποδείξεις ξεναγών που εκδόθηκαν από την 1/11/2012.

κατεβάστε την εγκύκλιο