Τεχνολογικά επιτεύγματα, Χρήσεις και εφαρμογές σε ειρηνικούς και πολεμικούς καιρούς, Αθήνα 2009

Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Πρόσκληση και πρόγραμμα σεμιναρίου Αθήνας 2009
Τεχνολογικά επιτεύγματα, Χρήσεις και εφαρμογές σε ειρηνικούς και πολεμικούς καιρούς Που διοργανώνει ο ΟΤΕΚ σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών, Αθήνα 5-7.03.2009

Κατεβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα τουσεμιναρίου από εδώ!