34ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο, 18,19 & 20 Φεβ 2016

34ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο απο το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών στις 18,19 & 20 Φεβρουαρίου 2016, Αθήνα