Ημέρα Ξεναγού 2016

20 & 21 Φεβρουαρίου 2016. Παγκόσμια Ημέρα Ξεναγού. Το παρελθόν στο παρόν μέσα απο τα Δημόσια και λατρευτικά κτίρια της Θεσσαλονίκης.