Το διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών

Tο νέο ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών είναι το εξής:

Πρόεδρος   Ευτυχία Καλαμπουκίδου
(Σύνδεσμος Ξεναγών Θεσσαλονίκης)
Αντιπρόεδρος   Ανδρέας Λαζαρίδης
(Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας)
Γεν. Γραμματέας   Ελένη Δημητρακοπούλου
(Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας)
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας   Αυγή Καλογιάννη
(Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας)
Ταμίας   Ελένη Σαμαριτάκη
(Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Θήρας)
Έφορος   Νίκος Ξυλουράς
(Σωματείο Ξεναγών Δωδεκανήσου)
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων   Βαγγέλης Αλεφαντινός
(Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Θήρας)
Μέλη   Γεώργιος Σπυριδάκης
(Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης & Θήρας)
    Σίσυ Σαββάτη
(Ενωση Διπλωματούχων Ξεναγών Ιονίων νήσων και Δυτικής Ελλάδας)