ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 poxen-press-release-template

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού περιλαμβάνεται άρθρο 17 που αφορά στην τουριστική εκπαίδευση.

 

διαβάστε το σχέδιο νόμου